wtorek, 8 sierpnia 2017

Dzień i noc

Dzień następuje po nocy, a noc po dniu. Obydwa zjawiska odgrywają istotną rolę w egzystencji materii ożywionej, do której zaliczają się ludzie, rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy. Dzień jest zazwyczaj czasem aktywności, a noc odpoczynku, co nie wyklucza istnienia takich wyjątków jak puchacz i sowa. Wspomniane ptaki funkcjonują w nocy, a śpią za dnia. Do ciekawych wyjątków należą też niektóre ryby żyjące w morzach i oceanach, które świetnie egzystują w ciemności i nie potrzebują światła dziennego. Niektórzy ludzie są tzw. nocnymi Markami to znaczy, że lepiej funkcjonują w nocy niż w dzień. Istnieje wiele wyjątków, o których mógłbym długo opowiadać.

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Radość

Radość jest wspaniałym doznaniem. Radując się głębiej oddychamy, co sprawia, że lepiej funkcjonuje układ oddechowy i krwionośny, a następnie korzystnie wpływa na samopoczucie. Kiedy się częściej radujemy jesteśmy zdrowsi. Radość jest przeciwieństwem smutku, tak jak noc jest przeciwieństwem dnia. Wspomniane uczucie wyraża się np. śmiechem, spojrzeniem pełnym zadowolenia, luźnym sposobem poruszania się, rozpromienionym uśmiechem.

Sny mogą mieć zaskakującą treść

W snach nie istnieją ograniczenia, które występują w rzeczywistości. Można doznawać niepowtarzalnych wrażeń i przeżyć. Przykładem jest sen, który przyśnił mi się wiele lat temu. Krótki opis tego snu znajduje się poniżej.

Wiele lat temu, wkrótce po moich piętnastych urodzinach miałem dziwny sen. Śniło mi się, że położyłem się spać mając jedenaście lat, a obudziłem się jako piętnastolatek. Kiedy spałem funkcjonowało w rzeczywistości moje ciało fizyczne wraz z dokładną kopią mojego umysłu, a moja świadomość znalazła się poza ciałem. Budząc się śniłem o tym, że jestem starszy o cztery lata i, że w międzyczasie wiele się zmieniło w moim życiu, lecz aż tak dużo nie straciłem, ponieważ po moim obudzeniu nabyta wiedza i istotne doświadczenia, powoli, ale płynnie integrowały się z moją świadomością. Podczas tego snu moja świadomość była wyłączona, a mój umysł przyjmował treść snu za rzeczywistość. Sen ten wywował na mnie ogromne wrażenie. Aż do dziś pozostał w mojej pamięci.

sobota, 5 sierpnia 2017

Idea

Źródłem idei jest inspiracja w połączeniu z przemyśleniami. Ideę można odnaleźć pod wpływem przeżyć własnych lub cudzych. Wiele idei powstaje przypadkiem lub w skutek przeprowadzanych analiz. Z istot materialnych twórcami rozwiązań z zakresu nauk i dziedzin bliższych życiu codziennemu mogą być wyłącznie ludzie, gdyż to oni są w stanie podejmować w pełni świadome działania. Natomiast inne formy życia materialnego posługują się zazwyczaj instynktem, który umożliwia ich egzystencję. Ludzie z racji tego, że są zdecydowanie bardziej skomplikowanym bytem materialnym, poza zaspakajaniem podstawowych potrzeb, których sposoby zaspakajania zmieniają się wraz z z rozwojem cywilizacji, odczuwają jakąkolwiek potrzebę intelektualnego zaspokojenia lub bardziej wyimaginowanej rozrywki. Istoty nie będące ludźmi też się bawią, lecz ich zabawa służy głównie rozwijaniu umiejętności potrzebnych w walce o byt. Z tego powodu u istot nie będących ludźmi bawią się najczęściej młode osobniki. 

Od początku istnienia ludzkości towarzyszyły jej idee, które na początku istnienia i rozwoju były głównie nakierowane na zdobycie pożywienia, odzienia, "dachu na głową" oraz partnerki lub partnera, różniąc się niewiele od podstaw, które charakteryzowały świat zwierzęcy. Takie postępowanie miało miejsce z konieczności, gdyż ludzkość znajdowała się w początkowym etapie rozwoju. Musiała wtedy utrwalić swoją egzystencję w środowiskach, w których się pojawiła. Człowiek jako istota goła i bezbronna nie mająca równych szans z groźnymi drapieżnikami musiała wymyśleć sposoby na obronę przed nimi. Jednakże w tym okresie historycznym ludzkość zajmowała się już sztuką, o czym świadczą np. malowidła naskalne, które często przedstawiały sceny z polowań. Nieobce było też tworzenie idei niezwiązanych z artyzmem. Powstawały wtedy pierwsze założenia dotyczące funkcjonowania wszystkiego, co miało wpływ na egzystencję ludzkich praprzodków np. tworzono pierwotne koncepcje o istnieniu bytów niematerialnych, wymyślano narzędzia, szukano leków na różne schorzenia.

W chwili, gdy ludzkość doszła do momentu historii, kiedy pojawił się podział pracy, a z tego wynikające specjalizacje zawodowe, mogła uczynić duży krok naprzód tworząc coraz bardziej zaawansowane wynalazki i rozwiązania przydatne w życiu codziennym. Wtedy coraz bardziej rozwijały się potrzeby estetyczne i doznań artystyczno-intelektualnych. 

Świat bez idei, szczególnie bez idei mających swoje odniesienie w rzeczywistości byłby próżny i pusty. Powstanie i zastosowanie danej idei jest niemal jak ożywienie martwej materii, która może się rozwijać, a nawet ewoluować. 

Dana idea może być rozwinięciem lub cząstką innej idei. Może też współistnieć z innymi ideami tworząc jedną całość, która z kolei może podlegać dalszemu rozwojowi i ewolucji. Może stać się małą cząstką większej idei lub współegzystować z  innymi powstającymi ideami. Nawet pozornie bezużyteczne idee i mało warte, a także nie stanowiące jakiejkolwiek wartości powinny zostać udokumentowane, gdyż w przyszłości mogą znaleźć swoje zastosowanie np. wynaleziona w starożytności logika znalazła zastosowanie po kilku tysiącach lat w systemach informatycznych. Wartość idei może kształtować się przez lata, a nawet przez wieki oraz wzrastać na wartości w skutek pojawienia się określonych okoliczności.  Natomiast udokumentowane chybione idee mogą stanowić ostrzeżenie przed błędami, które zostały kiedyś popełnione. 

Idea może być ciałem widmowym czegoś, co w przyszłości odegra znaczącą rolę pociągając za sobą dalsze skutki. 

Impulsem do powstania idei mogą być zarówno obiektywne jak i subiektywne potrzeby. Idee, których powstanie i rozwój dyktują potrzeby mogą rodzić się z towarzyszącym bólem i wzmożonym wysiłkiem intelektualnym.

Moje pisanie

Lubię tworzyć teksty, a jeszcze bardziej uwielbiam być publikowanym. Radości ogromnej dodaje mi do tego otrzymana za publikację gratyfika...